Możesz śledzić dyskusję w artykule Jak wybieram inwestycje na rachunku IKZE, czyli stopy zwrotu ze spółek dywidendowych bez konieczności zostawienia komentarza, Po prostu wpisz adres email w poniższym firmularzu.